Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Σωτηρία Αλεξανδρή

Ερευνητική Μονάδα GIS

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ. 210 52 94 102, ώρες επικοινωνίας 9:00-15:00

Υπεύθυνος Διοργάνωσης

Διονύσιος Καλύβας

Καθηγητής ΓΠΑ

Ερευνητική Μονάδα GIS

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ. 210 52 94 091