Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν ψηφιακά συστήματα χωρικής διαφοροποίησης που σήμερα σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη των νέων τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων (UAV-drones, ψηφιακές κάμερες, αισθητήρες, κ.α) και τη μετάδοσή τους μέσω τεχνολογιών ΙοT (Internet of Things), καθώς και την προβολή τους μέσω διαδικτύου, δίνουν σημαντική ώθηση στην επίλυση και αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας και της αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιώντας συνέδρια, ειδικές ημερίδες–συναντήσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα και υλοποιώντας ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών στα πλαίσια της μεταπτυχιακής κατεύθυνσης «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων της σύγχρονης γεωργίας και αλιείας και των περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς την ανάδειξη του ρόλου των GIS στην επίλυση αυτών. Η συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs) είναι καθοριστικής σημασίας στην επίτευξη όλων των προαναφερθέντων.

Το 4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης θα καλύψει θέματα που σχετίζονται με όλες τις παραπάνω τεχνολογίες σε συνδυασμό με τη χωρική ανάλυση και τη δημιουργία ψηφιακών χωροχρονικών παρατηρητηρίων σε διάφορα είδη καλλιεργειών (αμπέλι, ελιά, μεγάλες καλλιέργειες, αρωματικά και φαρμακευτικά, κ.α), προσπαθώντας να εξάγει χρήσιμα επιστημονικά αλλά και πρακτικά συμπεράσματα για μία ολιστική ψηφιακή διαχείριση αγροκτημάτων και την αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης φυσικών πόρων και φυσικών φαινομένων. Ακολουθεί και προσπαθεί να συμβάλλει στην γενικότερη φιλοσοφία εξωστρέφειας και προσπάθειας του ΓΠΑ να στηρίξει τον γεωργικό τομέα μέσω νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αντικειμένων σχετικών με τις σύγχρονες ψηφιακές χωρικές τεχνολογίες.

Οι στόχοι του συνεδρίου θα επιτευχθούν μέσω ειδικών συνεδριών με επιστημονικές προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops) και με παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων (Case Studies) γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις οποίες συνδυάζονται όλα τα μέρη – τμήματα μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης ψηφιακής, χωρικά καθορισμένης γεωργίας, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της Γεωργίας 4.0.

Κλείνοντας, θα πραγματοποιηθεί μία έκθεση με τους υποστηρικτές-χορηγούς του Συνεδρίου, ένα πολύ δυνατό επικοινωνιακό κομμάτι του Συνεδρίου, όπου στελέχη των καλύτερων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων του χώρου παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και θα βρίσκονται στη διάθεση των συμμετεχόντων σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Καλύβας Διονύσιος

Υπέυθυνος Διοργάνωσης

Καθηγητής ΓΠΑ