Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το προηγούμενο συνέδριο (2019).