Οι σύνεδροι μπορούν να πληροφορηθούν το κόστος εγγραφής στο 4ο Συνέδριο από τον παρακάτω πίνακα.


Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής.

Κατηγορία Ποσό Περιλαμβανόμενα
Σύνεδροι & Συγγραφείς 70 €
 • Υποβολή εργασίας
 • Συμμετοχή και παρακολούθηση στις εργασίες του συνεδρίου
 • Συνεδριακό υλικό
 • Πρακτικά συνεδρίου
 • Έκθεση των poster
 • Έκθεση των χορηγών
 • Coffee – lunch breaks
 • Δεξίωση
Μεταπτυχιακοί φοιτητές/ Υποψήφιοι Διδάκτορες (χωρίς υποβολή εργασίας) 50 €
 • Συμμετοχή και παρακολούθηση στις εργασίες του συνεδρίου
 • Συνεδριακό υλικό
 • Πρακτικά συνεδρίου
 • Έκθεση των poster
 • Έκθεση των χορηγών
 • Coffee – lunch breaks
 • Δεξίωση
Προπτυχιακοί φοιτητές Δωρεάν
 • Συμμετοχή και παρακολούθηση στις εργασίες του συνεδρίου
 • Συνεδριακό υλικό
 • Έκθεση των poster
 • Έκθεση των χορηγών

Σημειώσεις:

 1. Για κάθε εργασία προφορική ή αναρτημένη που θα γίνει δεκτή για να παρουσιαστεί στο συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια εγγραφή συνέδρου.
 2. Στους σύνεδρους δίνεται η δυνατότητα απόκτησης των πρακτικών παλιότερων συνεδρίων με 10 ευρώ επιπλέον (απαραίτητη προηγουμένως η τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 52 94 102).
  • Σύνεδροι & Συγγραφείς (80 €).
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες (χωρίς υποβολή εργασίας) (60 €).
 3. Οι προπτυχιακοί φοιτητές με 20 ευρώ έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα coffee – lunch breaks, στη δεξίωση, καθώς και στην απόκτηση των πρακτικών του τωρινού και των προηγούμενων συνεδρίων.
 4. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν workshops με έξτρα κόστος 20 € / workshop. Το κόστος υποχρεούνται να το καταβάλουν και οι προπτυχιακοί φοιτητές. Για να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τα workshops θα πρέπει πρώτα να έχει εγγραφεί στο συνέδριο.
 5. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς των εργασιών προκειμένου οι εργασίες να ανακοινωθούν και να καταχωρηθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.
 6. Το ποσόν της εγγραφής θα κατατίθεται Oνομαστικά, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στον λογαριασμό με IBAN GR4901100400000004054212339, Ονομασία Δικαιούχου: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΚΕ, Αιτιολογία: Συνδρομή 4ου Συνεδρίου GIS ή 03.0016
 7. Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
 8. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης του Συνεδρίου, καθώς και των workshops.