Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο 2ο όροφο του Κεντρικού Κτηρίου Διοίκησης.

Τρίτη 24/5/2022

13.15 – 19.30

13.15-15.30

W2. Δορυφορικά δεδομένα Copernicus και εφαρμογές τους στις γεωεπιστήμες

Ψωμιάδης Εμμανουήλ

15.45-17.45

W10. Τεχνολογικές εξελίξεις στο σύστημα ArcGIS για κάθε επιστήμη

Κοντός Ιωάννης, Μαυριδάκη Αναστασία, Marathon Data Systems

18.00-19.30

W6. GPS – Διαχείριση Δεδομένων στον Αγρό

Κολοβός Χρόνης

Τετάρτη 25/5/2022

10.00 – 18.15

10.00-11.30

W5. Αυτοματοποιημένο εργαλείο εκτίμησης της τροφικής κατάστασης λιμνών: Εφαρμογή σε περιβάλλον Google Earth Engine (GEE)

Μαρκογιάννη Βασιλική, Γιώβος Ρήγας

11.45-13.45

W8. Εισαγωγή στην ανάπτυξη διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών (web mapping applications)

Λούγκος Νέστωρ

14.00-16.15

W4. Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων με R. Εφαρμογές με ατμοσφαιρικά και περιβαλλοντικά δεδομένα

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

16.30-18.15

W7. UAS και Εφαρμογές στη Γεωργία

Γιώβος Ρήγας

Πέμπτη 26/5/2022

12.00-18.15

9.45-11.45

W11. Η Φωτογραμμετρία με UAV

Λεβεντάκης Κωνσταντίνος, Sales & Support Engineer, Tree Company Co. A.E.B.E.

12.00-14.15

W1. Γλώσσα προγραμματισμού Python και GIS

Σούλης Κωνσταντίνος

14.30-16.15

W3. Εφαρμογή των μεθοδολογιών εκτίμησης του κινδύνου διάβρωσης των εδαφών PESERA και (R)USLE σε περιβάλλον ArcGIS

Καΐρης Ορέστης

16.30-18.15

W9. GIS και Χωρική Μοντελοποίηση – Δημιουργία Ζωνών Διαχείρισης – Διερευνητική χωρική ανάλυση δεδομένων (Exploratory Spatial Data Analysis, ESDA)

Τασσόπουλος Δημήτρης