Στα πλαίσια διεξαγωγής του 4ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον δίνεται η δυνατότητα σε επιλεγμένες επιστημονικές εργασίες να δημοσιευτούν σε Ειδικά Τεύχη διεθνών έγκριτων περιοδικών.

Πιο συγκεκριμένα σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI έχει δημιουργηθεί το Ειδικό Τεύχος (Special Issue) με τίτλο Geographical Information Systems and Spatial Analysis in Agriculture and Environment του επιστημονικού περιοδικού Geomatics, όπου θα υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης επιλεγμένων εργασιών.

Ακόμα, έχει δημιουργηθεί Eιδικό Topic Special Issue (“Topic” είναι μια συλλογή από δημοσιεύσεις, σε δύο ή περισσότερα σχετικά επιστημονικά περιοδικά, που έχουν αξιολογηθεί μέσα από την peer review διαδικασία και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα διεπιστημονικά θέματα) που θα αφορά τα ερευνητικά θέματα του συνεδρίου με την ονομασία Remote Sensing and Geoinformatics in Agriculture and Environment και περιλαμβάνει τα περιοδικά:

 1. Remote Sensing
 2. Agriculture
 3. Land
 4. Drones

Ορισμένες από τις εργασίες που θα γίνουν δεκτές για δημοσίευση, μετά από τη διαδικασία κρίσης, στα παραπάνω επιστημονικά τεύχη θα δημοσιευθούν δωρεάν μετά από εισήγηση της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής.

SPECIAL ISSUE

Geographical Information Systems and Spatial Analysis in Agriculture and Environment

Journal

Message from the Guest Editors

Geographic information systems are digital systems for assessing spatial variation, which have been combined with the evolution of new technologies for data collection — UAV drones, digital cameras, satellite data, sensors, etc. — and transmitted through IoT (Internet of Things) technologies, and their increasing use through the internet. GIS and advanced earth observation methodologies are paving the way towards a better understanding of ecological and environmental interactions, identifying early indicators of environmental degradation and improving our capacity for risk assessment, timely forecasts and responses.

This Special Issue will summarize the contemporary progress and achievements in geomatics, highlight the recent advancements, and present applications in a wide spectrum of topics related to GIS and geospatial analysis in agriculture and environment. It has been coordinated with the 4ᵗʰ Congress of Geographical Information Systems and Spatial Analysis in Agriculture and Environment, and it includes selected papers from this conference, but also welcomes other papers.

Deadline for manuscript submissions:

30 November 2022

Guest Editors

Prof. Dr. Dionissios Kalivas

Department of Natural Resources
Management and Agricultural
Engineering, Agricultural
University of Athens, 75 Iera
Odos, 11855 Athens, Greece

Dr. Konstantinos X. Soulis

Department of Natural Resources
Management and Agricultural
Engineering, Agricultural
University of Athens, Iera Odos
75, 11855 Athens, Greece

Dr. Emmanouil Psomiadis

Department of Natural Resources
Management and Agricultural
Engineering, Agricultural
University of Athens, Iera Odos
75, 11855 Athens, Greece

TOPIC

Remote Sensing and Geoinformatics in Agriculture and Environment

Journals

Message from the Topic Editors

Dear Colleagues,

Nowadays the evolution of new technologies for spatial data collection -UAV-drones, digital cameras, satellite data, sensors and more-, their transmission through IoT technologies (Internet of Things), their emergence via internet, and their analysis through GIS provide enhanced capabilities and significant impetus for solving and confronting contemporary issues faced by Agriculture, as well as by Environmental sustainability. New innovative sensors carried on earth observation instruments, tractors and field measuring devices are constantly collecting high resolution, multitemporal and multispectral data, which are supplement and integrate the data collected with more traditional approaches. GIS and other geospatial technologies shape this data into information that is accessible and interpretable by farmers and land managers to make efficient and informed decisions. At the same time, geospatial analyses of the human impact on the environment is crucial for a better understanding of the underlying relationships and processes. Advanced Earth Observation technologies and Geoinformatics are paving the way towards a better understanding of ecological and environmental interactions, identifying early indicators of environmental degradation and improving our capacity for risk assessment, timely forecast and response. Every single year brings much progress in Remote Sensing, GIS, and spatial analysis methodologies and technologies in agriculture and environment.

This topic will summarize the contemporary progress and achievements of Remote Sensing and Geoinformatics, highlight the recent advancements, and present applications in a wide spectrum of topics related to Remote Sensing and Geoinformatics in agriculture and environment. It is coordinated with the 4ᵗʰ Congress of Geographical Information Systems and Spatial Analysis in Agriculture and Environment, and it includes selected papers from this conference but also welcomes other papers that align with its topics:

Specifically, the Topic is focusing on, but not limited to earth observation, GIS, and spatial analysis applications such as Satellite Data, Geoinformatics & Geospatial Technologies, Web-GIS, GNSS and GPS, IoT, Land Information Systems, Spatial exploratory data analysis, Spatial Statistical Models, Spatial Interpolation, Geostatistics, Neural Networks and AI, Use of Cloud Service’s for the Management of Spatial Data of Large Volume, in the following topics:

 • Land Suitability Classification
 • Soil Resources Protection, Land Assessment, and Land Use Planning
 • Water Resources Analysis, Planning, and Management
 • Ecosystem Protection, Restoration and Management
 • Forests Evaluation and Management
 • Natural Hazards, Geohazards
 • Natural Disasters (Floods, Droughts, Fires, Landslides etc.)
 • Spatial Digital Management of Farms & Agricultural Holdings
 • Precision Agriculture, Smart Farming, and Data Collection via Spatial Digital Technologies
 • Agricultural Production and of Agricultural Ecosystems Monitoring
 • Crop Protection, Pest and Diseases Management
 • Weeds
 • Invasive Species
 • Soil nutrients and fertility management
 • Sustainable Fishery through the contemporary geospatial technologies’ application
 • Livestock and Pastures Management
Deadline for abstract submissions:

31 October 2022

Deadline for manuscript submissions:

31 January 2023

Topic Editors

Prof. Dr. Dionissios Kalivas

Department of Natural Resources Management and Agricultural Engineering, Agricultural University of Athens, 75 Iera Odos, 11855 Athens, Greece

Prof. Dr. Christos Chalkias

Department of Geography, Harokopio Univeristy, El. Venizelou 70, 17671 Athens, Greece

Dr. Thomas Alexandridis

Laboratory of Remote Sensing, Spectroscopy and GIS, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece

Dr. Konstantinos X. Soulis

Department of Natural Resources Management and Agricultural Engineering, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 11855 Athens, Greece

Dr. Emmanouil Psomiadis

Department of Natural Resources Management and Agricultural Engineering, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 11855 Athens, Greece