Για την πραγματοποίηση της εγγραφής απαιτείται:

  • η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας μέχρι τις 19 Μαΐου 2024.
  • η αποστολή του καταθετηρίου της τράπεζας (στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος) στο email: .

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες και τα κόστη συμμετοχής μπορούν να βρεθούν στις πληροφορίες πληρωμής.