Το 5ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον διοργανώνεται από την Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GIS).

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 21 – 23 Μαΐου 2024 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητική Μονάδα GIS ΓΠΑ

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΜΓΠΣ / GIS) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανανεώνεται και σας παρουσιάζεται με νέο λογότυπο και νέα ιστοσελίδα. Η δράση της ξεκινά από το 1989 με πλούσια εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θεωρητικά θέματα των ΓΠΣ αλλά και σε τομείς εφαρμογής όπως:

  • Χωρικά και Χρονικά Καθορισμένη Ψηφιακή Γεωργία
  • Διαχείριση και αξιολόγηση των πόρων γης
  • Περιβαλλοντικές μελέτες και δομημένο περιβάλλον
  • Αντικείμενα περιφερειακής ανάπτυξης και χωρικής συνοχής

Τρία προπτυχιακά μαθήματα και έξι μεταπτυχιακά μαθήματα καθώς και σεμινάρια και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διδάσκονται από τα μέλη ΔΕΠ και το επικουρικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό που συμμετέχει στην Ερευνητική Μονάδα GIS.

Τα τελευταία χρόνια η Ερευνητική μονάδα κάνει δυνατή την παρουσία της και στον χώρο διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων (Συνέδρια, Σεμινάρια, Workshops, κ.α.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση της Ερευνητικής Μονάδας GIS επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο (εδώ).

Hellas GIs

Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΕΕΓΣΠ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με μέλη επιστήμονες και φορείς οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία των ΓΣΠ στην ανάλυση προβλημάτων γεωγραφικού χαρακτήρα. Οι εφαρμογές των ΓΣΠ είναι πολλές και περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με το σχεδιασμό (περιβαλλοντικό, αστικό, περιφερειακό, αναπτυξιακό, μεταφορών κλπ), την γεωγραφική ανάλυση (φυσικών και κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων), τη λήψη αποφάσεων (σε επίπεδο ατομικό ή ομάδων), την παροχή ποικίλων υπηρεσιών προς τους πολίτες κ.ο.κ.

Η εταιρεία είναι ο μόνος οργανισμός στον ελληνικό χώρο που ασχολείται με όλο το εύρος των εφαρμογών των ΓΣΠ και συνεπώς απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων και ατόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση της Hellas GI επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο (εδώ).