Οι σύνεδροι μπορούν να πληροφορηθούν το κόστος εγγραφής στο 5ο Συνέδριο από τον παρακάτω πίνακα.


Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής.

Κατηγορία Ποσό Περιλαμβανόμενα
Σύνεδροι & Συγγραφείς 90 €
 • Υποβολή εργασίας
 • Συμμετοχή και παρακολούθηση στις εργασίες του συνεδρίου
 • Συνεδριακό υλικό
 • Πρακτικά συνεδρίου
 • Έκθεση των poster
 • Έκθεση των χορηγών
 • Coffee – lunch breaks
 • Δεξίωση
Μεταπτυχιακοί φοιτητές/ Υποψήφιοι Διδάκτορες (χωρίς υποβολή εργασίας) 60 €
 • Συμμετοχή και παρακολούθηση στις εργασίες του συνεδρίου
 • Συνεδριακό υλικό
 • Πρακτικά συνεδρίου
 • Έκθεση των poster
 • Έκθεση των χορηγών
 • Coffee – lunch breaks
 • Δεξίωση
Προπτυχιακοί φοιτητές 20 €
 • Συμμετοχή και παρακολούθηση στις εργασίες του συνεδρίου
 • Συνεδριακό υλικό
 • Πρακτικά συνεδρίου
 • Έκθεση των poster
 • Έκθεση των χορηγών
 • Coffee – lunch breaks

Σημειώσεις:

 1. Για κάθε εργασία προφορική ή αναρτημένη που θα γίνει δεκτή για να παρουσιαστεί στο συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια εγγραφή συνέδρου.
 2. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς των εργασιών προκειμένου οι εργασίες να ανακοινωθούν και να καταχωρηθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.
 3. Το ποσόν της εγγραφής θα κατατίθεται Oνομαστικά, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στον λογαριασμό με IBAN GR4901100400000004054212339, Ονομασία Δικαιούχου: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΚΕ, Αιτιολογία: Συνδρομή 5ου Συνεδρίου GIS ή 03.0105
 4. Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
 5. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρουσίασης εργασίας και παρακολούθησης του συνεδρίου.
 6. Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.