Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα
Επώνυμο
Email
Μήνυμα
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Σωτηρία Αλεξανδρή

Ερευνητική Μονάδα GIS

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ. 210 52 94 102, ώρες επικοινωνίας 9:00-15:00

Υπεύθυνος Διοργάνωσης

Διονύσιος Καλύβας

Καθηγητής ΓΠΑ

Ερευνητική Μονάδα GIS

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ. 210 52 94 091