Για να υποβάλλετε περίληψη για το 5ᵒ Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον επισυνάψτε και αποστείλετε σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής εργασιών το αρχείο (.doc/.docx) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα : Υποβολή Εργασίας_5ο Συνέδριο GIS 2024

Σημαντικές ημερομηνίες

30 Μαρτίου 2024
15 Απριλίου 2024

Υποβολή περιλήψεων

19 Απριλίου 2024

Αποδοχή Εργασίας

21-23 Μαΐου 2024

Διεξαγωγή του Συνεδρίου

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες για προφορική ανακοίνωση ή poster στο συνέδριο να υποβάλουν περίληψη των εργασιών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο κειμένου με τύπο επέκτασης .doc/.docx), ακολουθώντας τις οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων.

Οδηγίες σύνταξης των περιλήψεων των εργασιών:

  1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι από 500 έως 800 λέξεις.
  2. Όλα τα περιθώρια της σελίδας (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά) να είναι τρία (3) εκατοστά.
  3. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι μονού διαστήματος γραμμών, σε πλήρη στοίχιση, με γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών.
  4. Η σειρά παρουσίασης να είναι: Τίτλος, Συγγραφείς, Στοιχεία συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά, Κείμενο περίληψης.
  5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και με μέγεθος 14 στιγμών, κεντραρισμένος και bold.
  6. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα και να γραφεί πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
  7. Να προστεθεί αστεράκι (*) μετά το όνομα του υπεύθυνου συγγραφέα για τη σχετική αλληλογραφία.
  8. Να γραφεί η ιδιότητα, ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων καθώς και η πόλη με πεζά γράμματα.
  9. Μετά τα ονόματα των συγγραφέων και σε άλλη γραμμή να αναφέρονται 4 έως 5 λέξεις κλειδιά με πεζά γράμματα με μέγεθος 12 στιγμών, χαρακτηριστικές του περιεχομένου της εργασίας.
  10. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε: Τίτλο, Συγγραφείς, Εργασιακό χώρο των συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά και το κείμενο της εργασίας.

Διαστάσεις Poster

    Μέγεθος Χαρτιού Α0 (Πλάτος 841 × Ύψος 1189 χιλιοστά) ή μικρότερο.

    Προσανατολισμός: Κατακόρυφος.