Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόσβαση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς