Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το προηγούμενο συνέδριο (2022).