Για να υποβάλλετε την περίληψη ή το τελικό κείμενο για το 4ᵒ Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον επισυνάψτε και αποστείλετε σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής εργασιών το αρχείο (.doc/.docx) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: με θέμα Υποβολή Εργασίας (μπορείτε να πατήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ανοίξει ένα νέο email με προσυμπληρωμένη τη διεύθυνση και το θέμα).

Σημαντικές ημερομηνίες
10 Απριλίου 2022

31 Μαρτίου 2022

Υποβολή περιλήψεων

Αποδοχή Εργασίας

15 Απριλίου 2022

5 Απριλίου 2022
3 Μαΐου 2022

20 Απριλίου 2022

Υποβολή Τελικών Κειμένων Εργασιών*

Διεξαγωγή του Συνεδρίου

24-26 Μαΐου 2022

* Τα τελικά κείμενα θα περιληφθούν στα πλήρη πρακτικά του συνεδρίου.